Image

OPROEP TOT EEN
AMBITIEUS LEESOFFENSIEF

Het gaat niet goed met lezen in Nederland. Achttien organisaties uit het veld van onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid maken zich hierover al geruime tijd zorgen en luiden nu voor het eerst gezamenlijk de noodklok. Onder aanvoering van de Leescoalitie roepen ze de politiek op een ambitieus Leesoffensief te starten. Ze doen hierbij een dringend beroep op de Onderwijs- én Cultuurpoot van OCW om gezamenlijk te komen tot een actief en inclusief leesbeleid, waarin leesplezier een essentiële rol vervult. Een goede leesvaardigheid is een basisbehoefte voor iedereen en er zijn forse investeringen en daadkracht nodig om iedereen in Nederland gelijke kansen te bieden. 


Lees het manifest hier

Download het manifest hier (PDF)

Image
De Leescoalitie:

Image

Voor dit manifest stemden wij af met de PO-Raad, de VO-Raad, de Taalunie, de Schrijverscentrale, De Schoolschrijver, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, KNAW, SLO, Ouders & Onderwijs, LAKS en de SER, die de strekking van dit manifest ondersteunen.

Mede-ondertekenaars:


Image

Image
De Leescoalitie:

Image

Voor dit manifest stemden wij af met de PO-Raad, de VO-Raad, de Taalunie, de Schrijverscentrale, de Schoolschrijver, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, KNAW, SLO, Ouders & Onderwijs, LAKS en de SER, die de strekking van dit manifest ondersteunen.

Mede-ondertekenaars:


Image

STEUN DE OPROEP
TOT EEN AMBITIEUS
LEESOFFENSIEF


Staat u achter dit manifest, laat het ons weten!