Bieb en SPIL Zuiderzeelaan werken samen aan leesplezier

Goed kunnen lezen maakt je wereld groter. Uit recente, wereldwijde studies blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen achteruit holt. Reden om een leesoffensief op te zetten. De bibliotheek initieert onder andere samen met het onderwijs nieuwe manieren om de leesvaardigheid te stimuleren. Zoals bij het gezamenlijke project met SPIL Zuiderzeelaan.

SPIL Zuiderzeelaan bestaat uit Kinderopvang Little Jungle, locatie Mamma Olifant en Basisschool De Schelp. In gesprek met de bibliotheek ontstond het plan om een pilot op te zetten om het leesonderwijs ‘anders’ in te richten. Hoe kun je het lezen voor de kinderen aantrekkelijker maken? En hoe kun je de lessen inrichten dat de kinderen actiever met het lezen aan de slag gaan?

Arjan Buchholz is mediacoach van de Bibliotheek Eindhoven: “Een goede leesvaardigheid is essentieel, zeker in de kennisregio Eindhoven. Als bibliotheek willen we in het leesoffensief samen optrekken met de kinderopvang en het onderwijs, en kunnen we echt het verschil maken. Via de schoolbibliotheken op alle SPIL-centra in de Eindhovense wijken, staan we dicht bij de leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen”

Ouders spelen een belangrijke rol

Bij Little Jungle is het stimuleren van het (voor)lezen in de thuissituatie de insteek van de pilot. Samen thuis lezen heeft vele voordelen: de woordenschat van het kind groeit, de ouders ervaren dat ze een belangrijke rol hebben in de taalontwikkeling en het kind ervaart hoe leuk samen lezen is.

De ouders die deelnemen aan de pilot krijgen vier keer per jaar een verteltas mee naar huis. Daar zit een voorleesboekje in met verwijzing naar het digitale voorleesverhaal, voorwerpen die bij het thema horen en verschillende opdrachtkaartjes om spelenderwijs op de inhoud van het verhaal in te gaan en hier over te praten.

Verteltasje lokt (voor)leesplezier uit

Yessica Denkers van Little Jungle legt uit hoe ze een verbinding tussen kinderopvang en thuis proberen te maken: ‘In de kinderopvang zijn we met hetzelfde boekje bezig als dat de kinderen mee naar huis krijgen. Dit zorgt ervoor dat kinderen het boekje thuis herkennen, en hun ouders vragen om voor te lezen. We hebben alle ouders na afloop gebeld om te vragen naar hun ervaringen: iedereen was erg enthousiast, een schot in de roos. Voor ouders voelt het ook fijn om echt iets voor hun kind te kunnen doen; ze willen immers allemaal het beste voor hun kind!”

Uit de reacties van de ouders spreekt vooral enthousiasme. De ouders werden uitgedaagd om het lezen te combineren met spel. Iets wat bij de kinderen voor veel (lees)plezier zorgde, maar wat ook de ouders verrassend leuk vonden. Zoals een van de vaders zei: “Dit is echt heel goed voor de kinderen en wij worden er heel blij van.” Buchholz: “Het is fantastisch dat wat je samen bedenkt, zo goed aanslaat bij ouders en kinderen!”

Rijk taalaanbod

Bij basisschool De Schelp is de inzet van de pilot om een rijker taalaanbod te ontwikkelen. Hoe? Door het taalaanbod te koppelen aan een thema uit het vak wereldoriëntatie. Bijvoorbeeld Vikingen of Schatten uit de Aarde. De bibliotheek verzorgt een mooie collectie boeken rondom dit thema. Tijdens de lessen vertellen de leerkrachten over het thema, de kinderen lezen er boeken over en ze maken zelf opdrachten.

“In een wereld vol afleiding is het een uitdaging om kinderen te stimuleren om ’lekker weg te kruipen in een boek’”, vertelt Pascha Vink van basisschool De Schelp. “We merken dat we kinderen beter kunnen motiveren door aan te sluiten bij de vakken op school. Kinderen lezen over een onderwerp dat hen interesseert en oefenen tegelijkertijd hun taal, woordenschat, begrijpend lezen en spelling. Het is fijn om de bibliotheek hierin als partner te hebben: thematisch werken, meer samenhang tussen lezen en wereldoriëntatie vraagt om een bijpassende collectie lees- en informatieve boeken. De bibliotheek helpt ons daarbij en aan de enthousiaste reacties van de leerkrachten en de kinderen, merk ik dat het werkt.”

De schoolbibliotheek is opnieuw ingericht, zodat de boeken beter zichtbaar zijn. Er zijn leesplekken gekomen, waar de kinderen in rust kunnen lezen. Een belangrijke aanvulling zijn de nieuwe themahoeken, waar de eigen werkjes van de kinderen tentoongesteld worden.

Oftewel, de leescultuur wordt op SPIL Zuiderzeelaan meer en meer zichtbaar voor iedereen die daar binnen komt.