OPROEP TOT EEN
AMBITIEUS LEESOFFENSIEF


Het gaat niet goed met lezen in Nederland, terwijl een goede leesvaardigheid een basisbehoefte voor iedereen is. Er zijn forse investeringen en daadkracht nodig om iedereen in Nederland gelijke kansen te bieden. De Leescoalitie luidde daarom de noodklok, en doet een dringend beroep op de Onderwijs- én Cultuurpoot van OCW om gezamenlijk te komen tot een actief en inclusief leesbeleid, waarin leesplezier een essentiële rol vervult. Hier leest en onderschrijft u het manifest, en blijft u op de hoogte over alle ontwikkelingen omtrent het Leesoffensief.


Lees het manifest hier

Download het manifest hier (PDF)
Image

Image
De Leescoalitie:

Image

Voor dit manifest stemden wij af met de PO-Raad, de VO-Raad, de Taalunie, de Schrijverscentrale, De Schoolschrijver, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, KNAW, SLO, Ouders & Onderwijs, LAKS en de SER, die de strekking van dit manifest ondersteunen.

Mede-ondertekenaars:


Image

Image
De Leescoalitie:

Image

Voor dit manifest stemden wij af met de PO-Raad, de VO-Raad, de Taalunie, de Schrijverscentrale, de Schoolschrijver, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, KNAW, SLO, Ouders & Onderwijs, LAKS en de SER, die de strekking van dit manifest ondersteunen.

Mede-ondertekenaars:


Image

STEUN DE OPROEP
TOT EEN AMBITIEUS
LEESOFFENSIEF


Staat u achter dit manifest, laat het ons weten!