Leesoffensief Lokaal: Fryslân

De seinen staan op rood: er wordt minder gelezen, jongeren hebben de laagste leesmotivatie van de wereld, de leesvaardigheid gaat achteruit en 24% van de 15-jarigen loopt het risico om laaggeletterd te worden. Het is duidelijk dat er wat moet gebeuren. In het onderwijs, maar ook breder. Allerlei actielijnen, programma’s, als ook een landelijk Leesoffensief zijn inmiddels gestart. Om goed …

Leesoffensief Lokaal: Drenthe

De Drentse bibliotheken maken zich zorgen over de taalachterstand en het gebrek aan leesvaardigheid bij veel jongeren. Met het Drents Leesoffensief willen ze bereiken dat alle Drentse jongeren geletterd het middelbaar onderwijs verlaten. Ze werken hiervoor samen met provincie, gemeentes, kinderopvang en onderwijs. De bibliotheken in Drenthe kennen een lange traditie van leesstimulering. Het Drents Leesoffensief wil meer en het …

Leesoffensief Lokaal: Rotterdam

Rotterdam telt ruim 90.000 laaggeletterden, onder wie veel kinderen en jongvolwassenen. Voor de ontwikkeling van deze groep en het tegengaan van kansenongelijkheid is een goede leesvaardigheid onmisbaar. Dat is aanleiding voor ruim vijftig Rotterdamse scholen – van basisscholen tot de universiteit – om een leesoffensief te starten met als doel het leesplezier en de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. De …

Leesoffensief Lokaal: Zeeland

ZB Bibliotheek van Zeeland lanceerde op 22 september 2021 in samenwerking met de landelijke stichting De Schoolschrijver een leesoffensief op Zeeuwse basisscholen. De feestelijke aftrap van dit Zeeuwse leesoffensief was in aanwezigheid van de Veerse wethouder van cultuur Pieter Wisse en kinderboekenschrijver en Schoolschrijver Marlies Verhelst in ZB Middelburg. Dit najaar zullen acht basisscholen uit Vlissingen, Oost-Souburg, Vrouwenpolder, Serooskerke en …

Leesoffensief Lokaal: Oldenzaal

Taal geen bal aan? Met ‘Leesoffensief’ voor de jeugd wil Bibliotheek Oldenzaal het tegendeel bewijzen. Naar aanleiding van alle berichtgeving over de ontlezing en het gebrek aan leesplezier bij jongeren, wil ook de Bibliotheek Oldenzaal actie ondernemen. Dat gebeurt met het project ‘Leesoffensief’ voor jongeren van de middelbare school. Voor het project ‘Leesoffensief’ sloeg de Bibliotheek Oldenzaal de handen ineen met …

Leesoffensief Lokaal: Flevoland

Twintig klassen in Flevoland krijgen drie keer een verhalenverteller, zoals een schrijver of spoken word-artiest, op bezoek. Met deze schrijversbezoeken biedt het Flevo Covid-leesoffensief leerlingen uit klas 1 van het praktijkonderwijs, vmbo-basis en -kader, een positieve taalervaring aan. Hiermee wordt geïnvesteerd in het leesplezier en de leesvaardigheid van de jongeren. Het project is tot stand gekomen door een ingezonden brief …

Leesoffensief Lokaal: Huizen-Laren-Blaricum

College De Brink en Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum slaan de handen ineen om de taalvaardigheid van leerlingen te bevorderen. De school en de bibliotheek hebben hiertoe een intentieverklaring ondertekend. “Door deze samenwerking komt expertise van de bibliotheek de school binnen en worden de docenten gestimuleerd om dieper in te gaan op het leesonderwijs van de leerlingen,” schrijft Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum. “Dit vormt de …

Column Gerlien van Dalen

Update Leesoffensief Het is inmiddels een half jaar geleden dat de Leescoalitie, samen met achttien organisaties uit het veld van onderwijs, cultuur en jeugdgezondheid, de noodklok luidde bij de politiek. In oktober 2020 nam minister Van Engelshoven, mede namens minister Slob, de symbolische noodklok en ons manifest Oproep tot een ambitieus Leesoffensief in ontvangst. Aanleiding voor dit manifest was de …

Leesoffensief Lokaal: Noord-Holland

De Noord-Hollandse bibliotheken starten een provinciaal Leesoffensief. Samen roepen ze scholen, maar ook gemeentes, kinderopvang en culturele instellingen op gebruik te maken van de expertise van bibliotheken en de bewezen methodes die de leesmotivatie bij kinderen vergroot. Bibliotheken roepen vooral schoolbesturen op, van zowel het primair- als voortgezet onderwijs, om zich aan te sluiten bij het Leesoffensief en samen te …

Leesoffensief Lokaal: Brabant

Op donderdag 22 april 2021 vond de aftrap plaats van het Leesoffensief Brabant. Directeuren en bestuurders van alle Brabantse bibliotheken, kinderopvang, basisscholen, middelbare scholen, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, wethouders, ambtenaren van de Provincie Noord-Brabant en Cubiss bundelen hun krachten en maken zich sterk voor een geletterde en leesvaardige jeugd. Het Leesoffensief Brabant wil dat echt álle kinderen en jongeren in Brabant als …