Leesoffensief Lokaal: Noord-Holland

De Noord-Hollandse bibliotheken starten een provinciaal Leesoffensief. Samen roepen ze scholen, maar ook gemeentes, kinderopvang en culturele instellingen op gebruik te maken van de expertise van bibliotheken en de bewezen methodes die de leesmotivatie bij kinderen vergroot.

Bibliotheken roepen vooral schoolbesturen op, van zowel het primair- als voortgezet onderwijs, om zich aan te sluiten bij het Leesoffensief en samen te werken aan betere leesvaardigheid. Het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) heeft recent 8,5 miljard euro extra budget beschikbaar gesteld om door corona veroorzaakte achterstanden weg te werken. De bibliotheek heeft programma’s op de plank liggen en heeft de expertise in huis om te ondersteunen bij de leesbevordering op school. Scholen hebben tot de zomervakantie om een plan in te dienen bij hun gemeente.

Erna Winters, directeur-bestuurder bibliotheek Kennemerwaard: “Kinderen die niet lezen, kunnen niet mee in de maatschappij. Dit is een groot maatschappelijk probleem. We moeten structureel inzetten op leesplezier: kinderen die lol hebben in lezen, gaan meer en beter lezen, en blijven lezen. Zij worden daardoor aantoonbaar beter in taal.”

Lees hier meer over het Noord-Hollandse Leesoffensief.